Cetățenii străini pot achita contravaloarea amenzilor contravenționale, prin virament în următorul cont.

Cetățenii străini pot achita contravaloarea amenzilor contravenționale, prin virament în următorul cont:

  • D.G.R.F.P. – București – RO95 TREZ 70020 A 350103 XXXX 
  • CUI 41931177
  • CNP 9000000000007    (Cod unic pentru cetățenii străini în loc de Cod Numeric Personal)