Cum procedez dacă vreau reducerea perioadei de suspendare.

În cazul în care doriți să obțineți reducerea perioadei de suspendare ca urmare a săvâșirii unei contravenții pentru care se suspendă si dreptul de a conduce, trebuie sa urmăriți câțiva pași.
În primul rând trebuie să cunoașteți faptul că aveți la dispoziție un termen de 20 de zile (art 106 din OUG 195/2002R) în care pueți solicita reducedrea perioadei de suspendare, termenul curgând din prima zi în care v-a fost suspendat dreptul de a conduce (sau prima zi dupa ce “expiră” dovada dacă aveți drept de a conduce). În acest termen trebuie sa susțineți și să promovați testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulație (testul de 15 întrebări din care trebuie să obțineți 13 corecte), care se poate susține la orice Serviciu Rutier din țară, unde trebuie să vă prezentați cu actul de identitate și dovada înlocuitoare a permisului de conducere. (testul se va susține doar în perioada de suspendare).

Dupa ce promovați testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulație, trimiteți urmatoarele documente LA UNITATEA DE POLIȚIE CARE A DISPUS SUSPENDARE DREPTULUI DE A CONDUCE : copie act de identitate, copie dovadă înlocuitoare a permisului de conducere față/vero, copie proces verbal de constatare a contraventiilor, cererea de reducere a perioadei de suspendare în care să scrieti și un număr de telefon pentru a putea fi contactat în cazul în care sunt neclarități. Puteți trimite toate aceste documente (pentru a evita orice fel de problema, este indicat sa le trimimteți pe toate) fie în format electronic, prin email, cu confirmare de primire (toate Serviciile Rutiere au adrese de email), fie prin Poșta Română sau orice alt tip de curierat. În cazul în care trimiteti documtele cu Poșta Rămână, data luată în considerare pentru îndeplinirea termenului de 20 de zile, este data poștei, stampila cu data care se pune pe plic la expediere.
Dacă îndepliniți condițiile prevăzute de lege (promovarea testului, vechime în conducere mai mare de un an și să nu vă încadrați în una din condițiile pentru care nu beneficiați de reducere), perioada de suspendare a dreptului de a conduce se va reduce cu o treime.